Природен парк Странджа

Природен парк “Странджа” предлага на всички посетители и туристи възможности за едно незабравимо преживяване. Нископланинският  хълмист релеф и мрежата от поддържани туристически пътеки са добра основа за осъществяване на пешеходен туризъм. Негорещото лято, топлата и продължителна есен, сравнително малкото облачни дни, липсата на съществени температурни аномалии благоприятстват развитието на туризма и през четирите сезона на годината.